DX4201

1 - okruh

 

 

                                

 

Regulátor DX4201 je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v zásobníku na požadovanú teplotu. Prístroj je bezobsluhový.

Pomocou dvoch snímačov teploty, ktoré sú súčasťou dodávky, sníma teplotný rozdiel medzi kolektormi a zásobníkom. V prípade splnených podmienok zapína, resp. vypína solárne čerpadlo s možnosťou regulácie jeho otáčok. Umožňuje regulovať aj otáčky nízkopríkonových elektronických čerpadiel. Prístroj uchováva históriu činnosti solárneho systému.

 

Návod

Katalógový list

DX4201.D

1 - okruh

 

 

                                 

 

Regulátor DX4201.D je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v zásobníku na požadovanú teplotu. Prístroj je bezobsluhový.

Pomocou dvoch snímačov teploty, ktoré sú súčasťou dodávky, sníma teplotný rozdiel medzi kolektormi a zásobníkom. V prípade splnených podmienok zapína, resp. vypína solárne čerpadlo s možnosťou regulácie jeho otáčok. Umožňuje regulovať aj otáčky nízkopríkonových elektronických čerpadiel.Prístroj uchováva históriu činnosti solárneho systému.

 

Návod

Katalógový list

DX4302

2 - okruhy

 

 

Regulátor DX4302 je určený na reguláciu jedno a dvojokruhových solárnych systémov, kde zabezpečuje automatický ohrev teplej vody v zásobníkoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii pomocný reléový výstup, ktorý je možné použiť ako pomocný el.ohrev, ovládanie čerpadla krbu, kotla na pevné palivo, plynového kotla, sekundárne čerpadlo bazénu, cirkulačné čerpadlo atď.

V prípade splnenia solárnych podmienok zapína, resp. vypína solárne čerpadlá s možnosťou regulácie ich otáčok. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev.

Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému.

Všetky parametre prístroja nastaví servisný technik pri montáži a prevádzka je úplne bezobsluhová. DX4302 je možné pripojiť cez prevodník na PC, alebo tiež do počítačovej siete Ethernet.

Návod

Katalógový list

DX4101.DIN

1 - okruh

 

 

Regulátor DX4101.DIN (ďalej len regulátor, alebo prístroj) je elektronickým zariadením, ktoré umožňuje na základe informácie zo snímačov teplôt a nastavených parametrov ovládať výstupné relé.                       Regulátor DX4101.DIN pracuje na základe nastavenia požadovaných parametrov systému "naprogramovania", ktoré sa vykonáva pomocou špeciálneho prevodníka (DX5221) pripojeného k počitaču (notebooku) cez sériové rozhranie USB a ovládacieho softvéru.

 
Návod

Katalógový list

DX4102.DIN

1 - okruh

 

Regulátor DX4102 je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v zásobníku na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii pomocný reléový výstup, ktorý je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, alebo cirkulačné čerpadlo.

Pomocou štyroch snímačov teploty, ktoré sú súčasťou dodávky, sníma teplotný rozdiel medzi kolektormi a zásobníkom, teplotu na spätnom potrubí kolektorov a teplotu v hornej časti zásobníka. V prípade splnených podmienok zapína, resp. vypína solárne čerpadlo s možnosťou regulácie jeho otáčok. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev.

Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému.

Je taktiež možné pripojiť ho k PC. Montuje sa na DIN 35 mm lištu.

Návod

Katalógový list

DX4232

2 - okruhy

 

Regulátor DX4232 je určený na reguláciu dvojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii dva pomocné reléové výstupy, ktoré je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla, cirkulačného čerpadla, ekvitermické ovládanie zmiešavacieho ventila a týždenný termostat.

V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev.

Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému.

Je taktiež možné pripojiť ho k PC.

Návod

Katalógový list

DX4233

3 - okruhy

 

Regulátor DX4233 je určený na reguláciu trojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii tri pomocné reléové výstupy, ktoré je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla, cirkulačného čerpadla, ekvitermické ovládanie zmiešavacieho ventila a týždenný termostat.

V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev.

Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému.

Je taktiež možné pripojiť ho k PC.

Návod

Katalógový list

DX4302.DIN

1 - okruh

 

Regulátor DX4302.DIN je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii pomocný reléový výstup, ktorý je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla alebo cirkulačného čerpadla.

V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev.

Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému.

Je taktiež možné pripojiť ho k PC. Montuje sa na DIN 35 mm lištu.

Návod

Katalógový list

DX4304.DIN

2 - okruhy

 

Regulátor DX4304.DIN je určený na reguláciu dvojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii dva pomocné reléové výstupy, ktoré je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla alebo cirkulačného čerpadla.

V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev.

Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému.

Je taktiež možné pripojiť ho k PC. Montuje sa na DIN 35 mm lištu.

Návod

Katalógový list

DX4306.DIN

3 - okruhy

 

Regulátor DX4306.DIN je určený na reguláciu trojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii tri pomocné reléové výstupy, ktoré je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla alebo cirkulačného čerpadla.

V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev.

Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému.

Je taktiež možné pripojiť ho k PC. Montuje sa na DIN 35 mm lištu.

Návod

Katalógový list

DX4401

1 - okruh

 

Regulátor DX4401 je určený pre automaticku reguláciu prevádzky jednoduchých termických solárnych systémov s jedným čerpadlovým okruhom. Prístroj diagnostikuje pomocou snímačov teploty (tlaku) stav solárneho systému. Po vyhodnotení stavu reaguje zapínaním, alebo vypínaím príslušných akčných členov podľa zvoleného algoritmu.  Automaticky reguluje otáčky elektronického čerpadla prostredníctvom PWM riadiaceho signálu Prevádzkové stavy sú zobrazené na podsvietenom LCD displeji s dotykovým ovládaním. Prístroj je možné pripojiť na PC., resp Ethernet prostredníctvom prevodníkov.

Návod

Katalógový list

DX4403

2 - okruhy

 

Regulátor DX4403 je určený na reguláciu dvojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii pomocný reléový výstup, ktorý je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla alebo cirkulačného čerpadla atď. Automaticky reguluje otáčky čerpadiel. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný alternatívny ohrev. Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému. Prevádzkové stavy sú zobrazené na podsvietenom LCD displeji s dotykovým ovládaním. Prístroj je možné pripojiť na PC., resp Ethernet prostredníctvom prevodníkov.

 

Návod

Katalógový list

DUEL Námestovo s.r.o.

11.04.2018

         

Energia pod kontrolou

O nás

Produkty

Obchodné podmienky

Kontakt

Objednávka

Novinky

Cenník