DX4102.Q

2 - okruhy

 

 

 

Regulátor štvrťhodinového maxima DX4102.Q sa používa ako regulačný prvok u odberateľov elektrickej energie, ktorí majú vyhodnocovanú štvrľhodinovú spotrebu fakturačným meradlom, resp. jej prekročenie.

Prístroj sa pripája k fakturačnému meradlu pomocou optických oddeľovacích prvkov a podľa skutočného stavu odberu el. energie môže postupne odpínať max. dva okruhy spotrebičov, čím dodržiava dohodnuté zmluvné podmienky.

V súčinnosti s programom EkoMax je možné regulátor pripojiť k PC.

Montuje sa na DIN 35mm lištu.

Návod

Katalógový list

DX4104.Q

4 - okruhy

 

 

 

 

Regulátor štvrťhodinového maxima DX4104.Q sa používa ako regulačný prvok u odberateľov elektrickej energie, ktorí majú vyhodnocovanú štvrľhodinovú spotrebu fakturačným meradlom, resp. jej prekročenie.

Prístroj sa pripája k fakturačnému meradlu pomocou optických oddeľovacích prvkov a podľa skutočného stavu odberu el. energie môže postupne odpínať max. štyri okruhy spotrebičov, čím dodržiava dohodnuté zmluvné podmienky.

V súčinnosti s programom EkoMax je možné regulátor pripojiť k PC.

Návod

Katalógový list

DX4306.Q

6 - okruhov

 

 

 

Regulátor štvrťhodinového maxima DX4106.Q sa používa ako regulačný prvok u odberateľov elektrickej energie, ktorí majú vyhodnocovanú štvrľhodinovú spotrebu fakturačným meradlom, resp. jej prekročenie.

Prístroj sa pripája k fakturačnému meradlu pomocou optických oddeľovacích prvkov a podľa skutočného stavu odberu el. energie môže postupne odpínať max. šesť okruhov spotrebičov, čím dodržiava dohodnuté zmluvné podmienky.

V súčinnosti s programom EkoMax je možné regulátor pripojiť k PC.

Montuje sa na DIN 35mm lištu.

Návod

Katalógový list

DX8108.Q

8 - okruhov

 

 

 

 

Regulátor štvrťhodinového maxima DX8108.Q sa používa ako regulačný prvok u odberateľov elektrickej energie, ktorí majú vyhodnocovanú štvrľhodinovú spotrebu fakturačným meradlom, resp. jej prekročenie.

Prístroj sa pripája k fakturačnému meradlu pomocou optických oddeľovacích prvkov a podľa skutočného stavu odberu el. energie môže postupne odpínať max. osem okruhov spotrebičov, čím dodržiava dohodnuté zmluvné podmienky.

V súčinnosti s programom EkoMax je možné regulátor pripojiť k PC.

Návod

Katalógový list

DX5001

optický

oddeľovač

 

 

Optický oddeľovací člen DX5001 sa používa na prepojenie regulátorov štvrťhodinového maxima DX4104.Q, alebo DX8108.Q s fakturačným elektromerom. Optické oddeľovače musia byť umiestnené aj s nezávislým napájacím zdrojom (napr. DX0124) v samostatnej skrinke, ktorú je možné zaplombovať.

Oddeľovač je prispôsobený na montáž na DIN (35 mm) lištu.

Návod

Katalógový list

DUEL Námestovo s.r.o.

06.03.2015

         

Energia pod kontrolou

O nás

Produkty

Obchodné podmienky

Kontakt

Objednávka

Novinky

Cenník