DX4102.M

 

Ekvitermický

regulátor

 

 

N O V I N K A !

Regulátor DX4102.M je určený na ekvitermickú reguláciu teploty vykurovacieho média podľa vonkajšej teploty a nastavenej krivky. Má integrované časovacie zariadenie na automatické zapínanie nočného útlmového režimu. Dá sa využiť aj na zabezpečenie konštantnej nastavenej teploty, napr. pri ochrane spiatočky vykurovacích kotlov na pevné palivo.

Ďalšou jeho funkciou je ovládanie obehového čerpadla vykurovacieho systému podľa týždenného programu s cieľom zabezpečiť požadovanú tepelnú pohodu vo vykurovanom objekte (referenčnej miestnosti).

Prístroj pracuje na základe nastavenia požadovaných parametrov systému - "naprogramovania", ktoré sa vykonáva pomocou štyroch kláves a LCD displeja umiestnených na čelnom paneli. Tam sa nachádzajú aj LED diódy indikujúce prítomnosť napájacieho napätia, resp. chybu v systéme.

Návod

Katalógový list

     

 

DX8104

 

Regulátor

4 - okruhy

 

 

Regulátor DX8104 je určený na reguláciu teploty v štyroch regulovaných okruhoch. Prístroj má štyri analógové vstupy pre meranie teplôt (odporové snímače) a štyri digitálne výstupy (relé), ktorými je zabezpečené zapínanie, resp. vypínanie tepelných zdrojov. Regulácia je typu ON-OFF.

Prístroj je vybavený časovacím zariadením (hodinami reálneho času), ktoré sa využíva pri  programovaní denných profilov požadovanej teploty. V prípade, že je použitý elektrický ohrev, tento môže byť externe automaticky ovládaný pri zmene tarify elektromera - signál HDO.

Prístroj pracuje na základe nastavenia požadovaných parametrov systému - "naprogramovania", ktoré sa vykonáva pomocou štyroch kláves a LCD displeja umiestnených na čelnom paneli. Tam sa nachádzajú aj LED diódy indikujúce prítomnosť napájacieho napätia, resp. chybu v systéme.

Návod

Katalógový list

 

   

 

DX8104.C

 

Regulátor

el. kotla

 

 

 

Regulátor DX8104.C je určený na ekvitermickú reguláciu teploty vykurovacieho média podľa vonkajšej teploty a nastavenej krivky. K dosiahnutiu tohto cieľa riadi zapínanie a vypínanie kaskády elektrických špirál.

Ďalšou jeho funkciou je ovládanie obehového čerpadla vykurovacieho systému podľa týždenného programu s cieľom zabezpečiť požadovanú tepelnú pohodu vo vykurovanom objekte (referenčnej miestnosti).

Prístroj pracuje na základe nastavenia požadovaných parametrov systému - "naprogramovania", ktoré sa vykonáva pomocou štyroch kláves a LCD displeja umiestnených na čelnom paneli. Tam sa nachádzajú aj LED diódy indikujúce prítomnosť napájacieho napätia, resp. chybu v systéme.

Návod

Katalógový list

DX4306.C

 

Regulácia

kaskády

 

Regulátor DX4306.C je určený na ekvitermickú reguláciu teploty vykurovacieho média podľa vonkajšej teploty a nastavenej krivky. Má integrované časovacie zariadenie na automatické zapínanie nočného útlmového režimu. K dosiahnutiu tohto cieľa riadi zapínanie a vypínanie kaskády kotlov.

Ďalšou jeho funkciou je ovládanie obehového čerpadla vykurovacieho systému podľa týždenného programu s cieľom zabezpečiť požadovanú tepelnú pohodu vo vykurovanom objekte (referenčnej miestnosti).

Prístroj pracuje na základe nastavenia požadovaných parametrov systému - "naprogramovania", ktoré sa vykonáva pomocou štyroch kláves a LCD displeja umiestnených na čelnom paneli. Tam sa nachádzajú aj LED diódy indikujúce prítomnosť napájacieho napätia, resp. chybu v systéme.

Návod

Katalógový list

FX8108

 

Regulátor

8 - okruhov

 

egulátor FX8108 je určený na reguláciu teploty v ôsmich regulovaných okruhoch. Disponuje ôsmimi analógovými vstupmi pre meranie teploty (odporové snímače) a ôsmimi digitálnymi výstupmi (relé, triak), ktorými je zabezpečené zapínanie, resp. vypínanie tepelných zdrojov. Regulácia je typu ON-OFF, resp. PWM.

Prístroj je vybavený časovacím zariadením (hodinami reálneho času), ktoré sa využíva pri  programovaní denných profilov požadovanej teploty. V prípade, že je použitý elektrický ohrev, tento môže byť externe automaticky ovládaný pri zmene tarify elektromera - signál HDO.

Prístroj pracuje na základe nastavenia požadovaných parametrov systému - "naprogramovania", ktoré sa vykonáva pomocou štyroch kláves a LCD displeja umiestnených na čelnom paneli. Tam sa nachádzajú aj LED diódy indikujúce prítomnosť napájacieho napätia, resp. chybu v systéme.

Návod

Katalógový list

FX8110

 

Regulátor

10 - okruhov

 

 

Regulátor FX8110 je určený na reguláciu teploty v desiatich regulovaných okruhoch. Disponuje desiatimi analógovými vstupmi pre meranie teploty (odporové snímače) a desiatimi digitálnymi výstupmi (relé, triak), ktorými je zabezpečené zapínanie, resp. vypínanie tepelných zdrojov. Regulácia je typu ON-OFF, resp. PWM.

Prístroj je vybavený časovacím zariadením (hodinami reálneho času), ktoré sa využíva pri  programovaní denných profilov požadovanej teploty. V prípade, že je použitý elektrický ohrev, tento môže byť externe automaticky ovládaný pri zmene tarify elektromera - signál HDO.

Prístroj pracuje na základe nastavenia požadovaných parametrov systému - "naprogramovania", ktoré sa vykonáva pomocou štyroch kláves a LCD displeja umiestnených na čelnom paneli. Tam sa nachádzajú aj LED diódy indikujúce prítomnosť napájacieho napätia, resp. chybu v systéme.

Návod

Katalógový list

FX8112

 

Regulátor

12 - okruhov

 

Regulátor FX8112 je určený na reguláciu teploty v dvanástich regulovaných okruhoch. Disponuje dvanástimi analógovými vstupmi pre meranie teploty (odporové snímače) a dvanástimi digitálnymi výstupmi (relé, triak), ktorými je zabezpečené zapínanie, resp. vypínanie tepelných zdrojov. Regulácia je typu ON-OFF, resp. PWM.

Prístroj je vybavený časovacím zariadením (hodinami reálneho času), ktoré sa využíva pri  programovaní denných profilov požadovanej teploty. V prípade, že je použitý elektrický ohrev, tento môže byť externe automaticky ovládaný pri zmene tarify elektromera - signál HDO.

Prístroj pracuje na základe nastavenia požadovaných parametrov systému - "naprogramovania", ktoré sa vykonáva pomocou štyroch kláves a LCD displeja umiestnených na čelnom paneli. Tam sa nachádzajú aj LED diódy indikujúce prítomnosť napájacieho napätia, resp. chybu v systéme.

Návod

Katalógový list

DX4104

Quaso

Programátor zvonenia

 

Regulátor FX8112 je určený na reguláciu teploty v dvanástich regulovaných okruhoch. Disponuje dvanástimi analógovými vstupmi pre meranie teploty (odporové snímače) a dvanástimi digitálnymi výstupmi (relé, triak), ktorými je zabezpečené zapínanie, resp. vypínanie tepelných zdrojov. Regulácia je typu ON-OFF, resp. PWM.

Prístroj je vybavený časovacím zariadením (hodinami reálneho času), ktoré sa využíva pri  programovaní denných profilov požadovanej teploty. V prípade, že je použitý elektrický ohrev, tento môže byť externe automaticky ovládaný pri zmene tarify elektromera - signál HDO.

Prístroj pracuje na základe nastavenia požadovaných parametrov systému - "naprogramovania", ktoré sa vykonáva pomocou štyroch kláves a LCD displeja umiestnených na čelnom paneli. Tam sa nachádzajú aj LED diódy indikujúce prítomnosť napájacieho napätia, resp. chybu v systéme.

Návod

Katalógový list

DUEL Námestovo s.r.o.

06.03.2015

         

Energia pod kontrolou

O nás

Produkty

Obchodné podmienky

Kontakt

Objednávka

Novinky

Cenník