Ekomat Win

 

 

 

 

Program Ekomat Win je určený na ovládanie regulačných systémov s regulátormi teploty DUEL.

Umožňuje zobrazenie aktuálneho stavu vykurovacieho objektu, grafické zobrazenie týždenných programov,

denných profilov teplôt a ich modifikáciu, štatistické spracovanie spotreby energie na vykurovanie, zobrazenie,

nastavenie a tlač parametrov a nameraných hodnôt v systéme.

Návod

Katalógový list

Ekomat Max

 

 

 

 

Program Ekomat Max je určený na ovládanie regulačných systémov štvrťhodinového maxima DUEL.

Umožňuje zobrazenie aktuálneho stavu regulovaného objektu, grafické zobrazenie aktuálneho stavu,

štatistické spracovanie spotreby energie, zobrazenie, nastavenie a tlač parametrov a nameraných hodnôt

v systéme.

Návod

Katalógový list

Solar

 

 

 

 

 

Program Solar je určený na ovládanie solárnych systémov s regulátormi  DUEL.

Umožňuje zobrazenie aktuálneho stavu solárneho systému, grafické zobrazenie denných teplôt,

štatistické spracovanie dodanej slnečnej energie, zobrazenie, nastavenie a tlač parametrov a nameraných hodnôt v systéme.

Návod

Katalógový list

Prevodník

USB/20mA

DX5220

 

 

 

Prevodník DX5220 je potrebný k prepojeniu regulačných systémov DUEL s PC.

Komunikácia je realizovaná prúdovou slučkou 20 mA, max. vzdialenosť medzi PC a regulátormi je 1 km.

Návod

Katalógový list

Prevodník

Ethernet/20mA

DX5320

 

 

 

Prevodník DX5320 je potrebný k prepojeniu regulačných systémov DUEL so sieťou Ethernet.

Komunikácia je realizovaná prúdovou slučkou 20 mA.

Návod

Katalógový list

DUEL Námestovo s.r.o.

06.03.2015

         

Energia pod kontrolou

O nás

Produkty

Obchodné podmienky

Kontakt

Objednávka

Novinky

Cenník